Защо новия продукт FLAVON RUBY?

FLAVON RUBY ФЛАВОН РУБИ

В отговор на предизвикателствата на 2020 година, Flavon създаде един от своите най-специални продукти. Върнахме се към основите, към тези добре познати и проучени плодове, които с голям ентусиазъм обичаме от повече от 15 години.

УНГАРСКА ПРОДУКТОВА НАГРАДА – FLAVON PRODUCTS 2007/2011/2014/2015/2016

Унгарската награда за качество на продуктите удостоверява непрекъснато контролираното, изключително добро качество и надеждност сред продуктите и свързаните с тях услуги. Целта на търга е – наред с други – да признае постоянно високото качество на продуктите и услугите, произведени или разпространявани в Унгария, да насърчи развитието на услугите и да допринесе за работата на производителя […]